Iron Kingdoms

Pięć Palców

sesja 8

  • planowanie działań dt. wyznawców Tamary – informacje od Kilbrighta – „Oczyszczający Płomień” i ich przywódca Tantok Meryl
  • ruszamy na „Wyspę Kości” do kościoła Morrowa – rozmowa z kapłanem
  • podczas trasy jesteśmy szpiegowani – problem “załatwia” Poo, dowiaduje się, że Grot (gobber, członek „Bliźniaczych Ostrzy”) pragnie na nas zemsty
  • badamy charakterystyczne morderstwo na Wyspie Rybaka – zamordowano Jumper’a (bandyta, który prawdopodobnie wykonywał zadanie dla „Oczyszczających Płomieni”)
  • zasadzka na moście – walczymy z Grotem i jego gobberską ekipą
  • wygrywamy, przeżywa tylko jeden z nich, z którego próbujemy wyciągnąć informację dt. ich szefa, po kilku dniach przekazuje na informację, że Tantok Meryl chce się z nami spotkać na wyspie Hospicjum – planujemy zbadać teren wcześniej i przygotować się na każdą ewentualność;)

Comments

Vasquez21 Andi211

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.