Bogowie i narodziny świata

Bogowie
Ludzie:
Menoth – Dobry bóg
Wyrm (Wurm) – Zły bóg (symbole: wilk, niedźwiedź, jastrząb, wąż)

Trollkin, Ogruni Gobbers:
Dhunia – “Bogini wszystkich żywych istot”. To ona przywołała wielkiego myśliwego Menotha, który w poszukiwaniu Wyrma znalazł go dopiero w Urcaen, gdzie prowadzi z nim walkę po dziś dzień.

Elfy:
8 bogów “Boskiego sądu” – Lacyr itd. podpatrzyli od Menotha i Wyrma jak ich siła rośnie, kiedy ich wierni oddają się jednemu i drugiemu. Stworzyli więc własną “lepszą” rasę.

Krasnoludy:
“Wielcy Ojcowie” czyli twory przywołane przez ogromną żywą górę Ghora. Podstępem pokonali swego twórcę i z “Wielkiej Głębi” (inna nazwa dla Urcaen) udało się im przedostać do naszego świata gdzie stworzyli “Gliniane Żony”, które zapoczątkowały żywot nowej rasy. Po tym wraz z nimi wrócili do swojego dawnego domu.

Bliźniaki – brat i siostra Morrow i Thamar (1930)
Kwestioowali to jak interpretowane jest “Prawdzie Prawo”, że ludzie nie powinni ślepo przestrzegać tych praw, ale powinni również dążyć do poznawania świata i starać się go lepiej zrozumieć, przez co odblokują potencjał nieśmiertelnej duszy.
O ile Morrow twierdził, że wymaga to samo poświęcenia o tyle jego siostra Thamar liczyła w asolutną wolność człowieka i sądziła ze należy rozwijać się w tych dziedzinach, w których czujemy się najlepiej.
Kiedy król zarządził reperkursje wobec nowej wiary: tortury, palenie żywcem itp. bracia zebrali armie wiernych i ruszyli na Caspie. Udało im się zwyciężyć, jednak Król został zabity przez Thamar, która następnie została wygnana przez Morrowa. Wróciła po kilku latach prowadząc armię nieumarłych i innych wiernych, szturmem zdobyli miasto. W pojedynku Morrow ostatecznie widząc, że jego miasto, może upaść zdecydował się poświęcić, a kiedy umarł z jego ciała wyszedł duch, który wzbił się w mroczne chmury i rozgonił chmury, tłum zabił Thamar.

Bogowie i narodziny świata

Iron Kingdoms Vasquez21 Vasquez21